Silniční doprava se uplatňuje k přepravě nákladů a osob převážně na krátké a středně dlouhé vzdálenosti. Má vedoucí postavení v objemu nákladní a osobní dopravy.

Organizace zásilek přepravovaných celými kamiony spočívá v tom, že zasilatel vybere vhodný dopravní prostředek na základě podmínek, které zadá odesilatel, tzn. rozměry zásilek, hmotnost, objem. V případě, že se jedná o přepravu zásilek celými kamiony, je celý náklad přepravován v jednom dopravním prostředku, který je dle podmínek odesilatele vybrán zasilatelem tak, aby byly zajištěny nejdůležitější podmínky přepravy. Těmi jsou rychlost, efektivita, cena přepravy.

Mezinárodní silniční doprava je doprava, kdy se výchozí a cílová místa nacházejí na území dvou různých států, případně i doprava, kdy se výchozí a cílové místo sice nachází na území téhož státu, ale část jízdy je uskutečněna na území jiného státu.

Mezinárodní doprava se provádí na základě Úmluvy o přepravní smlouvě – v mezinárodní silniční dopravě známé pod zkratkou CMR.

Dokladem o uzavření smlouvy podle Úmluvy CMR je mezinárodní nákladní list. Nákladní list vyplňuje odesílatel a potvrzuje dopravce nebo zasilatel. Dopravce má možnost poznamenat své výhrady a poznámky do kolonky vyhrazené k tomuto účelu v nákladním listu. Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu, případně za poškození zásilky od jejího převzetí až do předání oprávněnému příjemci.

Jakýkoliv dotaz nebo objednávky vyřizujeme na telefonních číslech +420 602 708 284+420 724 949 631, e-mailem info@zktransport.cz, nebo pomocí poptávkového formuláře.